Locatieteams

De locaties Antonius Abt en de Goede Herder hebben een locatieteam. Beide teams worden a.i. voorgezeten door Hans van Zonneveld. De locaties worden in het parochieberaad van de H. Stefanus parochie vertegenwoordigd door Kees de Lange. 

Het locatieteam van Antonius Abt bestaat uit:

Annelies Peters
Herman Wanders
Carla van der Velden
Monique Hellenthal

Het locatieteam van De Goede Herder bestaat uit:

Ellie de Haas
Hans van Haren
Thijs Schamp
Theo Hendriks

De twee locatieteams hebben oog en oor voor de belangen van de locatie Bethlehem.