Onze gemeenschap

De H. Antonius Abt, Bethlehem en De Goede Herder zijn drie locaties binnen de Nijmeegse Stefanus Parochie. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de deze locaties nauwer geworden. 

Wij zijn een levendige, katholieke geloofsgemeenschap in Nijmegen-West. Wij willen midden in de samenleving staan en ons, voor zover het ons mogelijk is, inzetten voor de samenleving, zowel veraf als dichtbij. Wij willen dat proberen door:

  • Samen het leven, met al zijn hoogte- en dieptepunten, tijdens de vieringen in verband te brengen met die boodschap.
  • De mens, die moeilijkheden ondervindt in het leven, te steunen en te helpen voor zover wij dat kunnen.
  • Het grote verhaal van God en mensen door te geven.
    Samen Gods volk onderweg te zijn.