Bethlehem

De locatie Betlehem is de derde gemeenschap van de geloofsgemeenschap van Nijmegen-West. De geschiedenis van de Betlehem onder deze naam begint in 1970. Omdat het kerkgebouw van de H.Hartparochie aan de Krayenhofflaan door de voortgaande ontkerkelijking te  groot geworden was , werd in 1970 de Thomaskerk aan de pastoor Zegersstraat op de hoek van de Tweede  Oude Heselaan gekocht van de Nederlands Hervormde Gemeente. De oude H.  Hartkerk was verkocht aan de meubelzaak Vissers : “Vissers in de Kerk”  en brandde eind 1977 tot de grond toe af.  Met ingang van 1 januari 1970 ging de parochie van het H. Hart  samenwerken met de parochies van de H. Theresia in het Waterkwartier en van de H. Thomas à  Villanova in de Wolfskuil. De nieuwe naam van de drie voormalige parochies werd ‘Bethlehem’.

De gemeenschap vierde de liturgie in deze kerk tot de laatste viering op 1 september 2018. Het bestuur van de nieuwe samenwerkingsparochie H. Stefanus (2014) had de bisschop van Den Bosch verzocht de kerk aan de eredienst te onttrekken. In 2020 werd het kerkgebouw verkocht en het gebouw wordt thans geschikt gemaakt voor begeleid kamerbewoning.
Qua gebouwen resteert nu nog het gebouw aan de Tweede Oude Heselaan waarin tot 2020 een psychologische praktijk gevestigd was. Inmiddels is een vergunning aangevraagd om ook dit gebouwd te renoveren en geschikt te maken voor begeleide kamerbewoning. Er is nog discussie over de vraag of de benedenverdieping geschikt gemaakt kan worden voor bescheiden liturgische bijeenkomsten en een ontmoetingsruimte.

De pastorale zorg voor de bewoners van Oud-West gaat op bescheiden voet en op aanvraag voort. Geert Ritmeijer, altijd leerkracht geweest aan de H.Hartschool en de opvolgers daarvan, en vele jaren lang gewaardeerd voorganger in de Bethlehemkerk, is gelukkig nog altijd voor velen in de wijk een goede bekende. Het is nog een open vraag hoe het pastoraat in Wolfskuil en Waterkwartier in der nabije toekomst vorm kan krijgen. Maar we rekenen het ons wel tot grote zorg!