Algemene gegevens

Dennenstraat 121
6543 JR Nijmegen
Tel.: 024 – 377 06 31
Mobiel: 06- 53 24 08 09 
E-mailadres parochie: h.antoniusabt@gmail.com

Mocht er niemand in de pastorie aanwezig zijn, vertelt het antwoordapparaat u hoe u contact kunt krijgen met een vrijwilliger van de locatie. 

U kunt ook direct het mobiel nummer van de locatie bellen.

Met deze vrijwilliger maakt u afspraken voor een contact met een pastoraal werker ter voorbereiding van doop, huwelijk, uitvaart of andere pastorale contacten.

Verdere belangrijke gegevens zijn:
Bankrelaties:
Rabobank: NL 10 RABO 0 13 58 02 458
ING bank: NL 48 INGB 0000 82 09 40
KvK nr. 3026944

Begraafplaats H. Antonius Abt kerk

Achter de kerk, Dennenstraat 125, ligt de R.K. Begraafplaats Neerbosch.

De begraafplaats behoort tot de parochie en het is mogelijk hier begraven te worden of een plaats in een van de urnengraven te huren.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar, de beheerder van onze begraafplaats, de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen.

Winkelsteegseweg 78-80
6534 AR Nijmegen.
Tel.: 024 356 6960.
E-mail: sbn@begraafplaatsennijmegen.nl