Stiltevieringen in De Goede Herder

Op de woensdagen 10 en 24 november en 8 en 22 december zijn er de komende periode stiltevieringen in de kapel van De Goede Herder. De stilteviering is op deze avonden van 19.00 – 19.30 uur. De kapel is om 18.45 uur al geopend. U hoeft zich van te voren niet op te geven.

Wat is een stilteviering?

In een stilteviering staat de stilte centraal. In deze stilte geven we onszelf de ruimte en de rust iets van de Eeuwige gewaar te worden. De opzet van de viering is eenvoudig: we lezen uit de Bijbel, we laten een lied klinken, we bidden, we steken een licht op voor wat ons bezig houdt , we zitten in stilte, verbonden met elkaar, de wereld en met de Ene.

Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn ben Ik in hun midden

Dat denk ik als we in de Goede Herder stilteviering houden.

We zingen een psalm, we zijn een poosje stil, er is een lezing, we zijn weer stil. Er zijn voorbeden, er worden lichtjes ontstoken en we bidden om zegen. We groeten elkaar en gaan weer naar huis.
Het zou fijn zijn als er wat meer deelnemers zouden komen. Het is op een tijd die we niet gewend zijn de 2e en 4e woensdagavond van de maand.

Het wordt eerder donker en het is af en toe wel nat…..
Maar het is de moeite waard. Je gaat verrijkt weer naar huis.

Wilt u het eens proberen?

Twee deelnemers van het eerste uur,

Loes en Herma