Stiltevieringen in De Goede Herder

Op de woensdagen 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 18 augustus en 1 september zijn er de komende periode stiltevieringen in de kapel van De Goede Herder. De stilteviering is op deze avonden van 19.00 – 19.30 uur. De kapel is om 18.45 uur al geopend. U hoeft zich van te voren niet op te geven.

Wat is een stilteviering?

In een stilteviering staat de stilte centraal. In deze stilte geven we onszelf de ruimte en de rust iets van de Eeuwige gewaar te worden. De opzet van de viering is eenvoudig: we lezen uit de Bijbel, we laten een lied klinken, we bidden, we steken een licht op voor wat ons bezig houdt , we zitten in stilte, verbonden met elkaar, de wereld en met de Ene.