Altijd weer

Het had ook donker kunnen blijven.
Nacht kunnen zijn, voorgoed nacht.

Maar altijd weer o God het licht,
zegevierend het licht.

Licht dat ons ontdekt,
herkenbaar maakt,
licht dat ons aanzien geeft.

Een nieuwe morgen. Een nieuwe dag.
Zo gaat Gij met ons om.

Tijd van leven gunt Gij ons,
tijd om mens te zijn,
mens zo mooi als Gij ons schiep.
Iedere dag daagt ons weer uit.

Altijd weer het licht, o God
uw aangezicht dat zich minzaam
en vol verwachting over ons verheft.

Hans Bouma