Een verademing

Alles ademt op,
mensen, bomen, dieren –
heel uw schepping.

Het is uw Geest o God,
de Geest van den beginne,

de Geest die triomfantelijk
de chaos bedwong.

Uw Geest –
uw weldadige, bevrijdende
altijd weer creatieve aandacht.

Uw Geest –
de Geest van Jezus,
uw beeld, uw Zoon.

O God, een verademing is hij.
Eindelijk een mens
die waarachtig mens is.

Wat er verder ook gebeurt,
de komst van uw Rijk
is niet meer te stuiten.

Uit: Hans Bouma, ‘Op adem komen’