Voor Maria, die we gedenken

Milde God,
wij danken u voor Maria, die we gedenken,
een mens als wij, voorbeeldig in haar openheid voor wat ze niet begreep,
voor wat haar te boven ging,
niet alleen bij haar wonderlijke zwangerschap
maar ook nog bij zovele andere vreemde momenten
met die zoon van haar, uw licht der wereld.
Wij vragen U,
schenk ons eenzelfde openheid
als wij in ons leven de dingen merkwaardig lopen
en we niet precies begrijpen hoe het allemaal zit.
Dat vragen we in de kracht van de heilige Geest,
door Jezus Christus.

Jos Moons SJ