Geloven met Maria

Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent :
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.

Onbekend