Van U alleen

Waar wij het van moeten hebben
als het leven zich tegen ons keert,
ons de oorlog verklaart –

een stem die ons noemt,
ons noemt bij onze diepste naam.

Ogen die ons weten te vinden,
ogen die ons huisvesten.

Een hand
die ons als een hemel overstelpt,
ons koestert en onaantastbaar maakt.

Van U o God,
van U alleen moeten wij het hebben.

Spreekt Gij tot ons,
één en al oor,
één en al hart zijn wij.

Hans Bouman