Dit verhaal

Het verhaal van uw Zoon,
hoe Hij leefde, liefhad,
zijn grenzeloze overgave aan U,

hoe Hij leed, hoe Hij stierf,
beminde tot het einde –

het verhaal over uw Zoon,
hoe Hij opstond uit de dood,
hoe Gij Hem liefhad,
liefhad tot het einde,
uw grenzeloze overgave aan Hem –

o God, dat dit verhaal
ons telkens weer ter ore komt,

ons raakt en ontroert,
ons draagt en bezielt.

Geen verhaal gaat er hoger,
gaat er dieper.

Dit verhaal –
het verhaal van ons leven.

Hans Bouma ‘Op adem komen’