Hij is door de mensen …

Hij is door de mensen
veracht en verstoten;
man van smarten,
door zijn lijden getekend.

Ze hebben Hem mishandeld
en Hij verdroeg het gelaten,
heeft nauwelijks een klacht geuit.
Als een lam voor zijn scheerders
was Hij met stomheid geslagen.

Hij is uit het land der levenden gestoten,
als een goddeloze weggewerkt.
Hij die geen onrecht verdroeg
en geen leugen spreken kon.

Het kwaad van de wereld
heeft Hem gebroken,
de misdaad Hem gedood.
Met alle zonden op zijn schouder is Hij gestorven.

Door de mensen veracht,
door ons verstoten
heeft Hij gedaan
wat van Hem werd gevraagd,
heeft Hij de wil van God volbracht.

Geloofsgemeenschap Betlehem