Vastenproject 2021: Interview wereldvrouwenhuis Mariam

Wilt u ook bijdragen aan dit vastenproject? Dat kan door uw bijdrage over te maken:

Voor De Goede Herder:
Op IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 onder vermelding van Vastenactie 2021.
Voor de H. Antonius Abt kerk:
Op IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 onder vermelding van Vastenactie 2021.

Dank voor uw bijdrage.