Eeuwige God, in deze veertig dagen…

Eeuwige God,
in deze veertig dagen roept U ons op,
op te staan uit de sleur van de dagen
en ons los te maken van alles
wat ons te veel bindt aan deze wereld.
Help ons bij onze tocht in de woestijn,
en neem ons mee de berg op,
op dat wij een glimp opvangen
van wat U met ons mensen voor hebt.


Eeuwige God,
in de stilte van dit moment bidden wij tot U:
open onze ogen om echt te zien,
open onze oren om echt te horen,
open ons hart om oprecht lief te hebben.
Laat ons hier leven in het besef
dat Uw Rijk komen zal.
– Amen.

Parochie Maria Magdalena