Vastenproject 2021: Wereldvrouwenhuis Mariam

U hebt kunnen lezen wat het wereldvrouwenhuis doet, hoe het is begonnen …en daarna.
Hoe migrantenvrouwen bijvoorbeeld na een scheiding en geen verblijfsvergunning hebben, bij niemand terecht maar ook niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst en daardoor op straat komen te staan.

Het wereldvrouwenhuis wil deze vrouwen een tijdelijk ‘thuis bieden’ en hen daarbij begeleiden.

Het activiteitenprogramma

Vrouwen, die in het Wereldvrouwenhuis wonen, volgen een programma van activiteiten en lessen. Dat is een verplicht programma, gericht op versterking van de zelfredzaamheid. Het bestaat uit Nederlandse taalles, gezondheidsvoorlichting, fietsles, sport en spel, workshops creatieve vaardigheden.
Drie keer per week volgen de vrouwen in het Wereldvrouwenhuis taalles. Deze taalles wordt gegeven door vrijwilligers. De spreek- en taalvaardigheid van de vrouwen loopt sterk uiteen. Sommige vrouwen kunnen zich redelijk redden met Nederlands, voor anderen is de Nederlandse taal helemaal nieuw.

96 wereldvrouwen

In de periode 2013 tot en met 2020 hebben 96 wereldvrouwen tijdelijk onderdak gevonden in het Wereldvrouwenhuis. De wereldvrouwen komen uit maar liefst 28 landen. Toplanden zijn Eritrea, Iran en Somalië. De leeftijd van de vrouwen varieert. De jongste vrouw die in het Wereldvrouwenhuis onderdak vond was 17 jaar, de oudste 73. De laatste paar jaar komen er vooral veel jonge vrouwen naar het Wereldvrouwenhuis.

Waar gaan de vrouwen naartoe?

Het Wereldvrouwenhuis vangt vrouwen slechts tijdelijk op. Na zes maanden gaan ze verder. Dat kan een bestaan in de illegaliteit betekenen. Sommige vrouwen kunnen terecht bij familie, bekenden of landgenoten. Anderen krijgen onderdak bij particulieren of bij een andere opvangorganisatie. Sommige vrouwen leiden een zwervend bestaan. Ongeveer een kwart van de vrouwen vertrekt naar Ter Apel voor een herziene asielaanvraag of naar een azc in verband met een bevalling. Van sommige vrouwen weten we niet hoe het hen is vergaan nadat ze uit het huis waren vertrokken.

Wat kost het?

€ 3.380 zijn de kosten die we maken om 1 vrouw 1 jaar in ons huis op te vangen. € 65 Hiermee kunnen we een vrouw 1 week in ons huis opvangen
€ 20 zijn de huisvestingskosten voor 1 vrouw voor 1 week
€ 10 is het zakgeld dat 1 vrouw per week krijgt om vrij te besteden

€ 15 zijn de maaltijdkosten voor 1 vrouw voor 1 week
€ 5 zijn de reiskosten van 1 vrouw voor 1 week
€ 5 zijn de kosten voor activiteiten van 1 vrouw voor 1 week € 9 zijn de kosten voor begeleiding voor 1 vrouw voor 1 week € 1 zijn de organisatiekosten voor 1 vrouw voor 1 week

Wilt u ook bijdragen aan dit vastenproject? Dat kan door uw bijdrage over te maken:

Voor De Goede Herder:
Op IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 onder vermelding van Vastenactie 2021.
Voor de H. Antonius Abt kerk:
Op IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 onder vermelding van Vastenactie 2021.

Dank voor uw bijdrage.