Meer nog …

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen ervaren
wat rust is,
wat stilte zegt,
wat leegte doet.

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen beseffen:
geven en delen
is meer van de mens
dan hebben en halen.

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen bereid zijn
om los te laten wat overbodig is
en bij de kern van ons leven te komen:
om mens en wereld
alle leven op aarde
in ere te houden.

Bidden –
meer nog dan anders.

Peer Verhoeven
Uit: Ingebed, Gooi en Sticht, Baarn 1995.