Vastenproject 2021: Wereldvrouwenhuis ‘Mariam van Nijmegen’

We hebben gezocht naar een vastenproject, dat past bij ons thema van de Veertigdagentijd: Fratelli tutti. Na een paar jaar aandacht voor het project in Roemenië, hebben we het nu dichterbij gezocht en zijn we uitgekomen in Nijmegen. Bij de stichting Wereldvrouwen en het concrete project voor deze vrouwen ‘Mariam van Nijmegen’. Vrouwen op de vlucht en in slechte omstandigheden worden hier liefdevol opgevangen en voorbereid op een nieuw en beter leven in onze samenleving. We hopen dat u met ons warm loopt voor dit project en we hopen met elkaar een mooi bedrag bijeen te brengen, waardoor dit werk weer wat extra ruimte en lucht krijgt!

In Nijmegen leven, net als in de rest van Nederland, vrouwen zonder verblijfsvergunning,die niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst.
Het kan gaan om asielzoekers, die na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat staan, ook als terugkeer onmogelijk is. Er zijn ook migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen.

Dit situatie waar zij in verkeren, leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen.
In Nijmegen vragen jaarlijks 25 tot 35 van hen hulp bij huisartsen en vrijwilligersorganisaties. Het Wereldvrouwenhuis ‘Mariam van Nijmegen’ is zo’n vrijwilligersorganisatie.

Wat wij doen

Het Wereldvrouwenhuis biedt vrouwen zonder verblijfsvergunning, die nergens naartoe kunnen, tijdelijk een thuis. Voor even een thuis betekent dat vrouwen ongeveer zes maanden in het Wereldvrouwenhuis kunnen verblijven. Zij worden individueel begeleid en maken gebruik van een programma met activiteiten, waaronder taalles en gezondheidsvoorlichting. Daarna bieden we nog geruime tijd ondersteuning en begeleiding. We doen dit uitsluitend met vrijwilligers.

In het Wereldvrouwenhuis kunnen vrouwen tot rust komen en op krachten komen. Ons uitgangspunt is dat vrouwen vooral gebaat zijn bij versterking van hun redzaamheid en de opbouw van een sociaal netwerk.

Het begin…

De stichting Wereldvrouwenhuis werd in oktober 2012 opgericht. Met als doelstelling het ondersteunen, opvangen en begeleiden van dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning, die op medische gronden geïndiceerd zijn voor opvang en begeleiding en die geen beroep kunnen doen op andere voorzieningen. Met behulp van de gemeente werd een geschikt huis gevonden, dat met grote inzet en enthousiasme van vrijwilligers en met giften in geld en natura kon worden opgeknapt en ingericht. In januari 2013 werd de eerste wereldvrouw welkom geheten.

…en daarna

Van meet af aan was helder dat het Wereldvrouwenhuis vrouwen een tijdelijk ‘thuis’ wilde bieden; een huis om op krachten te komen en gezonder te worden.
Maar wat was tijdelijk? Aanvankelijk werd gestreefd naar een periode van 3 maanden. Dit bleek al snel te kort. Vrouwen die kwamen, hadden rust nodig alvorens ze konden deelnemen aan het activiteitenprogramma en de begeleiding kon worden gestart. De periode van 3 maanden werd 6 maanden. Dat is nog steeds zo.

Uw bijdrage…

Wilt u ook bijdragen aan dit vastenproject? Dat kan door uw bijdrage over te maken:

Voor De Goede Herder:
Op IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 onder vermelding van Vastenactie 2021. Voor de H. Antonius Abt kerk:
Op IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 onder vermelding van Vastenactie 2021.

In de Oase van maart wordt verder ingegaan op het werk van ‘Mariam van Nijmegen’ zoals: Het activiteitenprogramma, Wereldvrouwen, Waar gaan de vrouwen naartoe? En heel belangrijk: Wat kost het?