Het corona virus

De wereld die steeds harder draaide.
Het milieu dat schreeuwde om aandacht.
Mensen die schreeuwden om rust.

En nu lijkt het alsof de natuur aan de rem heeft getrokken,
aan de noodrem.
Alles komt tot stilstand.

Nu wordt zichtbaar waar het in het leven omdraait.
Het geven en ontvangen van wat niet tastbaar is:
Gezondheid, liefde, aandacht en saamhorigheid.

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
We leren nu hoe kwetsbaar we zijn.
Dat niets zeker is in het leven.
En hoe dom we zijn geweest
om geld, status en schoonheid
tot het hoogste goed te verheffen.

Onze carrières waren belangrijk gaven ons aanzien.
Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen.
Het woord alleen al…
Onze drang om jong te blijven terwijl we niets liever willen dan oud worden.

De natuur kan eindelijk adem halen.
De natuur waar wij deel van uitmaken,
maar waarvan wij zo vervreemd waren geraakt.
Wat zijn wij nietig als de natuur van zich laat horen.
Tsunami’s, orkanen, bosbranden en epidemieën.
Dan laten we alles vallen en hebben alleen elkaar nog.
Naakt en kwetsbaar.
Ik haal nog eens goed adem. Het komt goed.

Auteur onbekend