Hoop

Diep in onszelf dragen we hoop,
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen, of vooruit te zien.
Het is de gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop, in deze diepe krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat.
Of bereidheid je in te zetten voor wat succes is.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is.
Niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongezien de afloop, of het resultaat.

Naar: Vaclav Havel