Voor kleine onmachtige mensen

God, wij bidden u voor zoveel mensen
die graag groot zouden willen zijn.
Al die kleine en onmachtige mensen
in ons midden en om ons heen.
Mensen die naamloos blijven
mensen die tevergeefs om aandacht vragen,
en allen die alleen blijven met hun stil verdriet.

God wij bidden u om uitzicht en toekomst,
voor allen die onmachtig zijn geworden
in de vervulling van hun levenstaak.
Mensen die niet meer kunnen werken,
allen die er niet meer tegenop kunnen.
Mensen die in de ogen van anderen
weinig meer betekenen.

God, wij bidden U om kracht en troost
voor mensen die in hun weerloosheid
geen verweer hebben tegen alles wat hen overkomt.
Mensen die zich bedreigd voelen
in alles wat hen zo dierbaar is.
Allen die zo bang zijn voor de dag van morgen
dat zij vandaag niet kunnen leven.

God, wij bidden u om bezieling en een warm geloof voor onszelf,
dat wij verborgen nood van anderen kunnen weerstaan.
Dat wij een teken van hoop kunnen bieden
door een bescheiden en hartelijke aandacht.
Dat wij groeien in geduld en zachtmoedigheid
dat armen en rechtelozen bij ons altijd gehoor vinden.

Paul Bruggeman en Gerard Zuidberg
uit het boekje: ‘ die naar ons omziet’