In Gods hand

God, ik zoek een hand die mij vasthoudt en moed geeft,
die mij rustig maakt en beschermt.
Ik tast naar een hand, die mij leidt en voert,
die mij heel maakt en redt.
Ik heb een hand nodig die sterk is en mij draagt,
die mij vastpakt, mij niet meer loslaat.
Ik zou graag een hand hebben, die het goed met mij
voor heeft, die zacht op mij wordt gelegd.
Ik verlang naar een hand waaraan ik mij onvoorwaardelijk
kan toevertrouwen, die trouw is, die mij lief heeft.

God, uw hand nodigt mij uit: Kom!
Uw hand laat mij merken: Wees niet bang!
Uw hand schenkt de zekerheid: Ik houd van je!
In uw hand ben ik geborgen en bewaard voor altijd.
En mocht ik toch in een afgrond storten, ik weet,
op de bodem van die afgrond wacht uw hand op mij,
uw goede, alles behoedende hand.
Aan uw liefhebbende hand kan niemand mij ontrukken.
God, in uw hand leg ik alles.
In uw hand ben ik veilig en geborgen.

schrijver onbekend