Afscheid van Betlehem

Afgelopen weekend werd in locatie Betlehem een brief van het locatieteam bekendgemaakt, met een confronterende mededeling:

Veel jaren hebben we geprobeerd om in goed verzorgde vieringen samen te komen en aandacht voor elkaar te hebben. Dank zij de belangenloze inzet van veel vrijwilligers is dit, tot op heden, in een goede sfeer,  prima gelukt. Daar mogen we elkaar mee feliciteren.
Maar nú……

We worden allemaal ouder. Veel vrijwilligers zijn afgevallen door overlijden, ziekte of  te hoge leeftijd. Er vallen véél,  té veel,  open plekken, die door ons niet meer ingevuld kunnen worden. Denk maar aan:

  • het koor, 
  • onze organisten. Hun leeftijd wordt hoger en met name op zondagochtend is aanwezigheid niet meer vanzelfsprekend,
  • de kerkschoonmaak. Er zijn nu nog twee dames, die dat werk elke maand op zich nemen! Geweldig!  Maar aanwas is natuurlijk nodig.
  • de aktie kerkbalans. Voor diegene, die jarenlang met veel inzet en enthousiasme deze aktie geleid heeft, wordt de persoonlijke belasting zwaar. Een opvolger is er niet. En er komen steeds minder medewerkers. 
  • het vinden van een priester om in een Eucharistieviering voor te gaan. Alle voorbije jaren heeft Geert Ritmeijer zich voor meer dan honderd procent ingezet in het voorgaan voor Woord/Communievieringen. Geweldig! Maar….
  • het aantal kerkgangers neemt in een snel tempo af. De mensen willen graag komen, maar hun leeftijd stijgt. Men is minder mobiel, verhuist en/of is niet meer in staat zo lang onderweg te zijn. Met name op zaterdagavond zijn er zo weinig mensen in de dienst, dat het de voorgangers moeite kost inspirerend en enthousiast voor te gaan. Er zijn op zaterdag meer medewerkers, dan kerkbezoekers.
    Aanwas van gelovigen is er niet meer.

We hebben er nooit een geheim van gemaakt hoe de zaken ervoor stonden.Geert, Jos en ondergetekende  hebben er veel over gepraat en al kost het veel moeite toch moeten we nu stappen zetten.  Om te beginnen:

  • Na Pasen, met ingang van zaterdag 7 april, zullen we de viering op zaterdag laten vallen.

Maar dan zijn we er nog niet. Ook op zondagmorgen zijn er, zoals gezegd, steeds minder kerkbezoekers. Doorgaan tot het hélemaal niet meer kan, lijkt ons geen optie.
Daarom hebben wij, Geert, Jos en ondergetekende, besloten, dat we onze opdracht aan het Bestuur terug moeten geven.
Een erg moeilijk besluit, want dat zal betekenen, dat we hier ook op zondagmorgen niet meer samenkomen. 
Inmiddels hebben we een gesprek met ons Bestuur gehad, ons ontslag aangeboden en samen besloten, dat we op onze wijze doorgaan. De laatste dienst zal dan op zondagochtend 2 september zijn. Het Bestuur heeft dit geaccepteerd.

Een keiharde binnenkomer. Dat realiseren we ons. Maar we nemen op waardige wijze afscheid. Bestaande contacten kunnen blijven bestaan. Er zal nog veel  te regelen zijn, maar ook daar komen we uit. Ik hoop, dat we de goede sfeer, waarin we al die jaren gewerkt hebben, kunnen vasthouden. 

Een hartelijke groet
vanuit het Locatiebestuur,
Jo Lucassen voorz.